Persondatapolitik

Formål og lovgrundlag:

Uanset om du kontakter os eller vi kontakter dig, sker det med det formal at vurdere, hvorvidt du vil være en egnet kandidat til at udfylde en freelance eller vikar rolle hos en af vores kunder. De oplysninger vi typisk vil behandle om dig, er således dit CV og en eventuel ansøgning.

Indsamling og behandling af dine personoplysninger til ovennævnte formål, sker dels i henhold til kontrakt med dig og dels via samtykke.

Hvilke data opbevares:

Som udgangspunkt opbevarer og behandler vi alle de data, som du har sendt til os via dit CV og eventuelle ansøgning. Har du vedhæftet eksamensbeviser, billeder mv. opbevares disse også. Indsamling af yderligere oplysninger, herunder brug af referencer, personlighedstest, vurdering mv. vil alene ske efter aftale med dig.

Hvilke data opbevarer vi ikke:

Dit fulde cpr. Nummer. Vi opfordrer dig til helt at undlade at sende os dit fulde cpr. Nr. De første 6 cifre er nok. Modtager vi de sidste 4 cifre, vil vi forsøge at slettet dem. Er dette ikke muligt, opbevares de efter samtykke og accept fra dig.

Racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, helbredsmæssige eller seksuelle forhold er alle forhold, som vi heller ikke opbevarer og som du igen opfordres til ikke at inkludere i dit CV eller eventuelle ansøgning.

Hvordan opbevarer vi dine oplysninger:

De indsamlede personoplysninger vil blive behandlet fortroligt og aktiveres i vores kandidatdatabase, som er sikret i forhold til bedste standarder. Hvis dine personoplysninger videresendes pr. mail, sker det altid via en krypteret mail.

Sletning af data:

De indsamlede personoplysninger vil blive slettet eller pseudonymiseret når de ikke længere har relevans. Det vil typisk være efter 6 måneder. Vi kan i visse situationer, have behov for at opbevarer visse data længere, fx i forhold til overholdelse af bogføringsloven. Sådanne oplysninger slettes efter 5 år.

Bliver du tilbudt en freelance eller vikar periode, opbevarer vi dine personoplysninger i den periode hvor du er tilknyttet som freelance eller vikar samt 6 måneder herefter. Igen kan der være krav om at visse data opbevares længere, fx i henhold til bogføringsloven.

Videregivelse af oplysninger til vores kunde:

Vi vil, såfremt du vurderes egnet til en vikar eller freelance stilling, videregive eller overlade dine personoplysninger til den relevante kunde. Såfremt vi har mulighed for at informere dig om kunden identitet vil vi gøre det, men vi kan i visse tilfælde være underlagt fortrolighed om kundens identitet, indtil kandidaterne skal til samtale.

Kun såfremt den relevante kunde har forretnings sted udenfor EU/EØS vil der ske overdragelse til 3. land. Ellers vil dine oplysninger forblive i EU/EØS.

Vi har før udlevering af persondata til kunden, sikret at kunden behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med Databeskyttelsesloven.

Indsigt, berigtigelse og sletning:

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til opbevaring af personoplysninger i vores kandidatdatabase tilbage. Dette gøres ved at du kontakter os på info@workstable.dk. Herefter vil dit CV og eventuelle ansøgning blive slettet fra kandidatdatabasen.

Du har ligeledes ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt ret til at få urigtige oplysninger berigtiget. Dette gøres ligeledes ved at kontakte os på info@workstable.dk

Kontaktinformation:

Workstable ApS

Adresse: Lystrupvej 1E, 8240 Risskov

Telefon: +45 2533 2731

E-mail: info@workstable.dk

Website: workstable.dk